Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie konferencyjne

To tłumaczenie ustne, dzięki któremu przekazywane są słowa mówcy, jego charakterystyczny styl wypowiedzi, ton i przekonania. Współpracujemy z osobami, które potrafią być dyskretnymi, ale niezastąpionymi uczestnikami spotkania. Oferujemy tłumaczenia na dowolny język i z dowolnej dziedziny – tłumaczeniami wystąpień Twoich i gości zawsze zajmie się specjalista. Na życzenie zapewniamy również sprzęt do obsługi technicznej konferencji.

Tłumaczenie symultaniczne

To Mount Everest w dziedzinie tłumaczeń. Odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, tłumacz w czasie rzeczywistym przekłada na język obcy wypowiedź mówcy, uczestnicy konferencji słyszą ją w słuchawkach. Tłumaczeniem zawsze zajmują się na zmianę dwie osoby, ponieważ poziom skupienia i stresu podczas ich pracy jest porównywalny do poziomu napięcia pilota samolotu pasażerskiego. Ty jednak możesz być spokojny, bo pracę podczas Twojej konferencji zlecimy wysokiej klasy specjalistom o żelaznych nerwach.

Tłumaczenie konsekutywne

Jest najczęściej spotykane podczas przemówień, uroczystych gali, spotkań biznesowych, specjalistycznych czy rozmów w niewielkich grupach. Tłumacz stoi lub siedzi obok mówcy i powtarza w języku obcym kolejne fragmenty jego wypowiedzi. Liczy się tu mistrzostwo językowe, opanowanie, dobra pamięć i nierzadko kreatywność. Nasi tłumacze mają te cechy. Ty masz pewność udanej konferencji.

Czytaj więcej

Tłumaczenie ustne – Translation Street

W języku angielskim tłumaczenie ustne to interpreting, a tłumacz ustny to interpreter, co językowo podkreśla ogromną różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami. Tłumaczenie ustne to nie tylko jak najdokładniejszy przekaz, ale i właściwa interpretacja komunikatu werbalnego z danego języka na inny w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Rządzi się swoimi prawami i podlega innym ograniczeniom niż tłumaczenie pisemne. Tłumacze ustni interpretują wypowiedź, ponieważ w swoim przekazie muszą uwzględnić nie tylko jej treść, ale też wiele innych czynników takich, jak np. rytm, rejestr wypowiedzi, intonacja, czy figury retoryczne np. humor, które stanowią o ekspresji mówcy.

Tłumaczenie ustne odbywa się w czasie rzeczywistym lub czasie do niego zbliżonym, dlatego też czas i tempo tłumaczenia odgrywają tu największą rolę. Tłumacz ustny przekłada ok. 150 słów na minutę, podczas gdy specyfika pracy tłumacza pisemnego obejmuje ok. 3000 słów dziennie. Nie ma miejsca, a właściwie czasu, na konsultację spraw merytorycznych podczas pracy, dlatego tłumacze ustni szczególną uwagę poświęcają przygotowaniom przed wydarzeniem, czy konferencją, którą mają tłumaczyć. Istotnym jest poznanie zakresu specjalizacji, tematyki, terminologii, sylwetki prelegenta.

Tłumaczenie konferencyjne

Tłumacze ustni od zarania dziejów byli niezbędni, a ich rola w społeczeństwie jest nie do przecenienia. Bez ich udziału świat handlu, dyplomacji, czy szeroko pojętej wymiany kulturowej, nie rozwinąłby do tego stopnia, jaki mamy dzisiaj. Dopiero jednak wraz z rozwojem międzynarodowych konferencji i spotkań na szczeblu oficjalnym rozpoczął się rozwój branży tłumaczenia konferencyjnego. Dzisiaj powodzenie międzynarodowych spotkań takich, jak szczyty, konferencje, seminaria, sympozja, festiwale a nawet koncerty, czy telewizyjne transmisje na żywo zależy w dużej mierze od tłumaczy ustnych. Biuro Translation Street oferuje profesjonalną obsługę z zakresie tłumaczeń ustnych takich właśnie wydarzeń.

Ze względu na specyfikę i różnicę w ramach usług tłumaczeń ustnych wyróżnia się dwa główne typy tłumaczenia konferencyjnego: tłumaczenie symultaniczne i tłumaczenie konsekutywne.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to najtrudniejszy rodzaj tłumaczenia, a zawód tłumacza ustnego, według badań Światowej Organizacji Zdrowia jest stawiany w czołówce najbardziej stresujących zawodów świata obok zawodu kontrolera lotów i chirurga. Tłumacza symultanicznego musi cechować więc absolutna koncentracja uwagi, wybitna znajomość właściwych mu języków i kultur, doskonała dykcja, językowa kreatywność, umiejętność przewidywania, opanowanie oraz odporność na stres. Tłumaczenie symultanicznie, to dziś najczęściej tłumaczenie kabinowe, tzn. wymagające użycia specjalistycznego sprzętu w postaci dźwiękoszczelnej kabiny, w której na zmianę pracuje dwóch tłumaczy obsługujących daną parę języków, oraz zestawów słuchawkowych, dzięki którym uczestnicy konferencji mogą słuchać tłumaczenia wypowiedzi prelegenta w czasie rzeczywistym. Tłumacze symultaniczni rozpoczynają tłumaczenie najszybciej po 2-4 sekundach od momentu rozpoczęcia prelekcji.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne również odbywa się w trakcie prelekcji, ale w odstępach czasowych. Prelegent dzieli swoją wypowiedź i robi przerwy, podczas których tłumacz konsekutywny odtwarza fragment wypowiedzi w języku docelowym korzystając ze swoich umiejętności i pamięci, posiłkując jedynie własnymi, profesjonalnie wykonanymi notatkami.

Tłumaczenie konsekutywne jest formą preferowaną podczas naukowych lub bardzo specjalistycznych wystąpień zazwyczaj z udziałem jednego prelegenta lub podczas spotkań np. biznesowych z udziałem niewielu osób i odbywających się najczęściej w jednej parze językowej.

Biuro tłumaczeń ustnych Translation Street

Tłumacze konferencyjni, w zależności od potrzeb klienta – symultaniczni lub konsekutywni, współpracujący z Biurem tłumaczeń ustnych Translation Street są gwarantem usług najwyższej jakości. Nasi tłumacze to doświadczeni specjaliści uznani w środowisku branżowym o wyjątkowych umiejętnościach. Oferujemy tłumaczenia ustne w ponad 200 parach językowych w wielu specjalizacjach np. technicznych, finansowych, czy naukowych. U nas możesz również wypożyczyć sprzęt do tłumaczenia konferencyjnego symultanicznego.

FAQ

1.Czym są tłumaczenia ustne i jakie są ich rodzaje?

Tłumaczenia ustne to odtwarzanie, w języku docelowym w czasie rzeczywistym lub do niego zbliżonym, komunikatu mówionego w języku obcym. Dziś są to najczęściej tłumaczenia konferencyjne. Głównymi rodzajami tłumaczeń konferencyjnych są tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne.

2.Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie ustne, które odbywa się w czasie rzeczywistym, w którym mówca wypowiada swój komunikat. Inaczej nazywamy je tłumaczeniem kabinowym, dlatego, że jego realizacja wymaga specjalistycznego sprzętu, instalacji kabiny, w której pracuje dwóch tłumaczy w przypadku każdej obsługiwanej pary językowej, zapewnienia słuchawek dla odbiorców tłumaczenia oraz odpowiedniego nagłośnienia.

3.Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie ustne, odbywa się w odstępach czasowych pomiędzy wypowiedziami. Tłumacz wysłuchuje wypowiedzi, robi szczegółowe i skrótowe notatki, następnie również występuję przed publicznością odtwarzając komunikat mówcy w języku docelowym. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego najczęściej nie wymaga specjalistycznego zaplecza technicznego.