Konferencyjne

Tłumaczenia konferencyjne

Czym są tłumaczenia konferencyjne?

Tłumaczenie konferencyjne jest specyficznym rodzajem przekładu ustnego, jednym z możliwych realizacji tłumaczenia konsekutywnego, które wymaga od tłumacza maksymalnej koncentracji i podzielności uwagi. Polega na wiernym przekładzie wypowiedzi mówcy, uwzględniając intonację i charakterystyczną konstrukcję zdań. Tłumaczenia konferencyjne – jak wskazuje nazwa – realizowane są w sytuacjach, kiedy jedna osoba przemawia do wielu zgromadzonych. Spotkania mogą mieć m.in. charakter biznesowy, polityczny czy naukowy, gromadząc postacie z różnych środowisk.

Czytaj więcej

Jak wygląda proces tłumaczenia konferencyjnego?

Usługi tłumacza ustnego realizowane są tam, gdzie porozumienie między mówcą a odbiorcami jest niemożliwe w tym samym języku. Zadaniem tłumacza jest dokładne odtworzenie słów wypowiadanych przez mówcę i przełożenie ich na język zrozumiały dla odbiorców.

Przemówienia o charakterze konferencyjnym są zazwyczaj podzielone na mniejsze bloki. Z chwilą przerwy w wypowiedzi mówcy tłumacz rozpoczyna przekład w języku zgromadzonych. To właśnie z uwagi na cały proces tłumaczenia konferencyjne nazywane są też następczymi. W trakcie przemawiania prelegenta tłumacz sporządza notatki, na których bazuje w swojej wypowiedzi. Notatki przybierają formę symboli, skrótów oraz słów-kluczy, z których następnie powstają zgrabne zdania o spójnym przekazie. Warto podkreślić, że dla ujednolicenia tonu wypowiedzi tłumacz wypowiada się w pierwszej osobie.

Tłumaczenia ustne – kompleksowo i nowocześnie

Jako specjaliści doskonale orientujemy się we współczesnych potrzebach w branży tłumaczeń. Nasze usługi obejmują nie tylko tłumaczenia konferencyjne w Krakowie, ale i w Polsce oraz poza granicami kraju. Nasze usługi realizują tłumacze z kierunkowym wykształceniem i bogatym bagażem doświadczeń. Oferujemy również niezbędny sprzęt konferencyjny, dbając o najwyższą jakość obsługi technicznej (stacjonarnie lub online). Rzetelnie, kompleksowo i w atmosferze wzajemnego zrozumienia – tak wygląda współpraca z Translation Street!

Tłumaczenia konferencyjne to nasza mocna strona

Zawód tłumacza wymaga precyzji i umiejętności odwzorowania stylu autora. Przekład o charakterze ustnym to forma, która silnie angażuje ludzki umysł. Niezbędna jest umiejętność pracy pod presją czasu, podzielność uwagi i nieskazitelna pamięć. Nasi specjaliści mają te cechy opanowane do perfekcji. W połączeniu z wybitną znajomością języka, doskonałym warsztatem i elastycznością są w stanie wykonać tłumaczenie konferencyjne w każdej parze językowej.

Specjalistyczna wiedza – niezbędne kryterium

Powyższe cechy nie miałyby znaczenia, gdyby tłumacz nie potrafił posługiwać się zaawansowanym słownictwem i orientować w specyfice branży. Korzystając z usług Translation Street masz gwarancję rzetelnie wykonanej pracy. Nasi tłumacze mają specjalistyczną wiedzę, dzięki której płynnie posługują się żargonem i technicznymi zwrotami charakterystycznymi dla danej branży, dbając o spójny i czytelny przekaz wypowiedzi. Zdaj się na godnych zaufania fachowców, którzy przyczynią się do Twojego sukcesu.

Nie tylko na konferencjach

Tłumaczenia konferencyjne to tylko umowna nazwa usługi. W rzeczywistości ten rodzaj przekładu stosowany jest na spotkaniach i prezentacjach, podczas szkoleń czy negocjacji. Nasi tłumacze dbają nie tylko o najwyższą jakość wykonywanych usług, ale i o bezpieczeństwo informacji. Dyskretność wpisana jest w etykę zawodu, nie musisz się zatem martwić, że jakiekolwiek treści trafią do niepożądanych osób.

Precyzja i swoboda idą w parze

W zawodzie tłumacza precyzja jest kluczowym czynnikiem. Nie chodzi jednak o dosłowne odwzorowanie treści, lecz o dokładne odtworzenie głównej myśli ubranej w inne słowa. Precyzja i swoboda to przeciwstawne hasła, które jednak w codziennej pracy tłumacza znakomicie się uzupełniają. Dzięki temu każde tłumaczenie konferencyjne, a właściwie jego treść, zachowuje swoją logikę.
Rola tłumaczy w społeczeństwie jest nieoceniona. To oni wpływają na powodzenie transakcji, kształtując współczesną gospodarkę oraz świat dyplomacji. Chcesz, by Twoje przemówienie zakończyło się sukcesem? Skorzystaj z usług specjalistów, dla których tłumaczenia to przede wszystkim pasja prowadząca do zawodowego spełnienia.