Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

  • tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione
  • tłumaczenia techniczne
  • tłumaczenia finansowe i prawnicze
  • tłumaczenia IT
  • tłumaczenia medyczne
  • tłumaczenia marketingowe

Przygotowujemy tłumaczenia pisemne we wszystkich językach świata i dostosowujemy ich rodzaj do potrzeb klientów.

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) ma moc prawną. To dokument opatrzony pieczęcią, pod którym podpisuje się tłumacz przysięgły (wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości). Zlecasz je, gdy potrzebujesz np. tłumaczenia zaświadczeń, dyplomów, aktów notarialnych, pism z urzędów państwowych, kart pojazdu, faktur, umów do przedstawienia w sądzie. Zawsze podpowiemy Ci, czy w danej sytuacji niezbędne jest tłumaczenie uwierzytelnione. Niekiedy wystarczy bardzo dobrej jakości tłumaczenie zwykłe.

Tłumaczenie pisemne zawsze przygotowuje mistrz w dziedzinie przekładu i jednocześnie specjalista w danej branży. Współpracujemy między innymi z filologami i native speakerami, prawnikami, inżynierami czy znawcami nauk biologicznych. Otrzymasz od nas tłumaczenie bardzo dobre merytorycznie i językowo. Zasadą jest, że nasze tłumaczenia stuprocentowo odpowiadają oryginałowi, także jeśli chodzi o formatowanie.

Tłumaczenie techniczne to szczególna forma tłumaczenia specjalistycznego. Pracują dla nas inżynierowie z takich branż, jak lotnictwo, transport, energetyka, chemia. Posługują się bezbłędnie językiem obcym w danej dziedzinie, więc Twoje tłumaczenie jest bez zarzutu merytorycznie. Na życzenie może je sprawdzić filolog, który zadba o piękno języka. Każdy dokument przygotowujemy zgodnie z restrykcyjnymi normami.

I działamy terminowo. Słowo.

FAQ

 

1.W jakich tłumaczeniach pisemnych specjalizuje się Translation Street?

Naszą załogę Translation Street tworzą ludzie specjalizujący się w tłumaczeniu tekstów z różnych dziedzin, w tym z zakresu wąskich specjalizacji. Wykonujemy i wszechstronnie specjalizujemy się w tłumaczeniu wielobranżowych tekstów technicznych, prawnych, prawniczych, finansowych, medycznych, marketingowych, IT. Zajmujemy się również przekładem tekstów literackich i szeroko pojętych tekstów kreatywnych, np. z dziedziny turystyki, edukacji czy pedagogiki.

2.Co to jest tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie zwykłe to innymi słowy tłumaczenie nieprzysięgłe, czyli takie, które nie musi być wykonywane przez osobę z uprawnieniami tłumacza przysięgłego oraz opatrzone urzędową pieczęcią i formułą potwierdzającą zgodność z oryginałem. Tłumaczenia zwykłe, choć mają inny cel i funkcję, w niczym nie ustępują tłumaczeniom przysięgłym; są oczywiście również wykonywane przez tłumaczy posiadających fachową wiedzę w danej branży oraz doświadczenie w pracy z określonym typem tekstów.

3.Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie dokumentu, które posiada moc prawną i jako taki jest respektowany w urzędach, sądach i innych instytucjach publicznych. Tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane przez tłumacza uprawnionego do uwierzytelnienia takich dokumentów, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, który poświadcza zgodność treści z oryginałem, opatruje dokumentu odpowiednimi opisami oraz stawia swoją pieczątkę.