Kariera

Dołącz do grona rzetelnych specjalistów TS! Jeśli jesteś profesjonalistą, masz ukończone kierunkowe studia, błyskotliwie tłumaczysz, idealnie kontrolujesz jakość tekstów lub perfekcyjnie składasz publikacje - napisz do nas. W TS mile widziani są zawodowi tłumacze, redaktorzy, korektorzy, native speakerzy i graficy. Zapraszamy Cię do realizowania zleceń z nami - w najwyższej jakości i na czas!

Aby zarejestrować się w naszej bazie tłumaczy prosimy o wypełnienie dwóch formularzy: pierwszego dotyczącego spraw formalnych i drugiego związanego z rejestracją na naszym portalu.

Dane osobowe


Dane kontaktowe


Oświadczenie


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy o zachowaniu poufności i treścią ramowej umowy o współpracy, których zawarcie jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia współpracy pomiędzy mną a Translation Street Jasiukiewicz-Szczurek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000958693, NIP 6793172270, REGON 380859185, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szczurka (dalej: „Translation Street"). Jednocześnie, oświadczam, że akceptuję:

1. wszystkie postanowienia tych umów, jak również

2. fakt, że przedmiotowe umowy będą stanowiły podstawę współpracy pomiędzy mną a Translation Street – do momentu ich rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, zgodnie z jej postanowieniami.