Jesien w pełni, a my sobie przypominamy, jak było w czerwcu. Międzynarodowa konferencja „Points of View in Translation and Interpreting”, zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Byliśmy tam! Poznajecie ten baner… w samym centrum?